Forstå sjamanisme – Tagged "healing" – Pust
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Handlevogn 0

Forstå sjamanisme — healing

Den himmelske tromma - qigong øving

Anne Bjørkedal healing meditasjon mindfulness tai chi trommer Zen

Den himmelske tromma  - qigong øving

Slå på den himmelske tromma Opne opp for djup spirituell kontakt Hald for øyrene dine med handflatene, hendene peikar bakover. Start med å tappe eller tromme på eit punkt bak i nakken, i nakkegropa der hovudskallen møter toppen av ryggrada. Tapp eller tromme i eit raskt tempo med langfingrane synkront. Omlag to til tre tapp i sekundet om du greier. Sit slik i eitt til to minutt i byrjinga. Kanskje høyrer du ein lyd, som når ein set ein konkylie til øyret.  Denne gamle taoist qigong øvinga seiest å stamme frå Tibet og den gamle Bõn tradisjonen. Reint fysiologisk betrar...

Les meir →


Giftige stikk i nære relasjonar

co-dependency frykt healing samfunn sjamanisme

Giftige stikk i nære relasjonar

  Den vesle setninga som slår lufta ut av ballongen av håp, av gode timar i lag. Desse giftige stikka er somme menneske si evne til å drepe god stemning, og det er som om det treff når du har forsvaret nede, du slappar av. Som ein knyttneve i solar plexus som ser ut til å tømme deg for luft. Den psykologiske rådgjevinga er å fjerne deg.  Det er smart. Men somme tider omrent uråd. Det er som om vi heng fast til desse menneska som held fram med å sårre og  å tappe oss for energi kvar gong vi...

Les meir →


Sjamanen lever i draumen

Anne Bjørkedal Draum healing meditasjon mindfulness mirakel sjamanisme trommer vitenskap og healing

Sjamanen lever i draumen

Sjamanistisk draum utvidar bruken av hjernen din og opnar nye dimensjonar og tilgang til evner, genialitet og mirakelsinn.

Les meir →


Co-dependency og avhengigheit forklart i eit sjamanistisk verdsbilete

co-dependency frykt healing mindfulness nomade Psykoaktive stoffer samfunn sjamanisme vitenskap og healing

Co-dependency og avhengigheit forklart i eit sjamanistisk verdsbilete

Co dependency betyr at nokon  er med-avhengig.  Ein kan være medavhengig i alkoholisme, medisinbruk, psykisk sjukdom eller vald.  Ein kan også være co- dependent av eigne tilsynelatende vakre gjerningar.  I  sjamanistisk tanke er co -dependency like fullt gale,  Buddhismen kallar det attachment.  Det å vere knytta til ting, menneske og stader. Men kva så med kjærleiken, spør du kanskje.  I alle fall har eg sjølv ofte tenkt at det å vere ein slags vismann utan forhold til menneske og familie ikkje gjev meining i mitt liv. Er ikkje kjærleiken ein vakker magnet som held menneska samla, i flokk og i...

Les meir →