Krystallar for healing og Trance – Pust
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Handlevogn 0

Krystallar for healing og Trance

Sjamanen har støtt vore knytta til krystallar.  Krystallen er ein sendar og ein mottakar. Dei første radioane vart kalla krystallapparat nettopp fordi dei hadde kvartskrystallar som sende og mottok radiobølgjer.