Healing – Pust
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Handlevogn 0

Healing

Ved Donau.  Ein dag i mai 2017.  Naturen er healing.  Healing er evna naturen har til harmoni.  Til å fungere saman i einskap.

 

 Sjamanen ser på healing litt annleis enn ordet vert brukt innafor det alternative og i religionane.  Healing er det mest naturlege, det er naturen. Det er heilskap.  Sjukdom er disharmoni, og sjamanen er ein som kjenner reglane for det som fungerer saman, kan vere med inn i den informasjonen som har lagra seg til vi er klare for å ta den fram. Sjamanen er ein som går inn i materien saman med draumekroppen din, dreg ut gamle teppe og byltar, gjev dei lys, dei vert observerte, og dermed kan draumekroppen din gå i gang med det den kan best.  Healing.  Bli integrert io din fysiske kropp

Ei sjamanhealing er djup og gjennomgripande, men likevel skånsom. Nokre ganger tek det lang tid før prosessane er ferdige elelr jamvel kjem i gang, kan det sjå ut til. Andre gonger skjer healinga mest momentant og på det som kan sjå ut som mirakuløst vis. Det er når din eigen draumekropp har gjrot forarbeidet. Det som er sikkert er at healing er sanning, alti naturen strebar etter healing, og sjamanen er ein tolk ,ein negotiator, ein psykopomp ein krigar og ein som kan vegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så uendelig mye, til og med større enn sjamanisme som begrep.  Alt kan heales, der finnes like mange veier som universets uransakelige visdom.  Det finnes det også mennesker med spesielle evner.  Likevel har vi alle disse evnene til å heale.  Oss selv, hverandre, i kjærlighet og kommunikasjon.  Der finnes også en farbar vei gjennom sjamanismen der metodene faktisk viser seg å skape resultater gang etter gang.  Det magiske i våre evner blir gjenoppdaget. Din drømmekropp, din hjerne, din sjel får kjenne gleden av å lære seg matematikken i kroppen, i strålene, til å se Guds skaperverk gjennom å arbeide på lag....velkommen inn i mysteriene, sangene og de mange trådene som styrer oss.

Enten du vil utforske healing gjennom et kurs, våre bøker eller en personlig konsultasjon, vil du se endringer, helse og harmoni