Engler, engleyoga – Pust
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Handlevogn 0

Engler, engleyoga

engelMange ser på sjamansime som det motsatte av å arbeide med engler.  Det er på tide vi tar inn hele den kraftpakken som sjamanisme er.

Sjamansime er spirits, frekvenser, å vandre i den lave verden...og i den høye.  Hvilke navn vi gir på englene, eller deres farger, er å definere hvem som har eiendomsrett til englenes stemme.  verdensreligionene snakker om engler, gir dem sine navn.  I sjamanens verden er englene glemte av denne grunn.  Sjamanisme er ikke en religion, og derfor har sjamanene vært forvist til den midtre og den lavere verden.  Men bare dersom vi også får arbeide med høye frekvenser kan vi begynne å virke for fullt.

Vi ønsker å samarbeide.  Og vi bruker derfor tradisjoner fra alle verdensreligionene for å finne tilbake til nøklene som kanskje er bevarte her.  Samtidig er englenes frekvenser så sterke at de finner oss, så lenge vi setter i gang med englearbeidet. Særlig er de glemte kroppspositurene en motorvei inn i en verden som religionene har tilslørt, og sjamanene har glemt.