Sjamanisme i kvardagen – Pust
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Handlevogn 0

Sjamanisme i kvardagen

Her finn du ressursar for å integrere sjamanistisk tenking i livet her og no.    Sjamanisme skal være praktisk og funksjonelt.  Du skal ha tid til å leve sjamanistisk i kvardagen også. Seremoniar og mystiske trancer er ein ting, men det fins enkle ressursar til å ta tilbake livet ditt her og no. Sjamanisme har aldri vore meir nødvendig eller meir lettfatteleg enn i dag.

Vitskapen kan ikkje forklare det innerste, sjamanen er nærare fordi vi i sjamanisme går bortanfor orda, bileta, det statiske eller materien.  Og her er det vel vitskapen er på veg i dag. 

Vitskapen møter i dag sjamanen sitt arbeidsfelt.  Sjamanens vidsom er allereie der i det skjemaet som sanningane vert henta frå.  Mykje av dagens teknologi, tenkjing og ikkje minst filosofi for leiing, samarbeid, salg og marknadsføring er basert på sjamanisme.

Den nyaste forskinga innafor medisin og psykologi er også rein sjamanistisk tankegang, og ligg til grunn for dei hypoteser som blir stilt og ikkje minst dei revolusjonerande svar vi sit med i dag.

 

Vårt verdsbilde er snudd radikalt på hovudet de siste femti åra, men sjamanisme har aldri vore meir aktuelt enn i dag, kan hende bortsett frå då den verkeleg var ein del av alt.

La oss ta tilbake muligheitene som bur i oss til å samhandle med universet, med kvarandre og med naturen.

 

Sjamanisme er ikkje lenger berre ei muligheit, den har blitt ei nødvendigheit.