Sjamanpust, ressurssenter

Velkomen til praktisk sjamanisme

Sjamanisme er ikkje ein religion. Det er menneske si evne til å spele på lag med kvarandre, med naturen og universet til alle tider. Sjamanisme eksisterer på alle stader . Å forske i sjamanisme er å forske på deg sjølv, røtene dine og muligheitene dine der du er, no.

1 av 4

Hypnose for djup healing

Sjamanen opplever verda annleis enn andre, og ikkje minst er den som har sjamanen som arketyp i stand til å utvide medvitet i vaken tilstand. Men alle kan arbeide med våken draum.  Det er ein fantastisk veg inn til kreativitet, healing, magi og mirakel. Til å designe livet ditt.       Det er denne utvidinga av medvitet som er den vakne draumen.  Vaken draum er noko vi alle opplever, det er det same som den tranca der vi faktisk ikkje hugsar kva vi har gjort. Sjamanisme handlar om å synkronisere venstre og høgre hjernehalvdel, å ta i bruk draumekroppen, å...

Fri no !!

meditasjon