Samling: Krystall

Sjamanisme og krystallar. Krystall er sendar og mottakar av elektrisitet. Hjernebølgene våre er elektriske impulsar. Med sjamanens mind kan ein rette medvit inn i felt og auke frekvensar. Høge frekvensar oppløyser masse og blokkeringar. Sjamanen er verdas fyrste forskarar. Og i dag held vitskapen på å oppdage det sjamanen veit.
Krystall

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Button label

Add a tagline

Contact form