Bergkrystall, splitter. – Pust
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Meditasjon i alt du tenkjer, i kvar pust, i alt vi er
Handlevogn 0
Bergkrystall, splitter.
Bergkrystall, splitter.
Pust

Bergkrystall, splitter.

Normal pris 179,00 kr 0,00 kr
inkl mva

NB. Ver snar.  Denne spesifikke krystallen vert sletta når du eller nokon andre som treng den, har kjøpt.  Det finst  berre ein av kvar. Og biletet viser steinen du får. 

Ca 3 cm.  Denne har tvillingkrystall, eller rytter som vi kallar det i sjamanistisk terminologi. Ein rytter hjelper til å dra energien oppover og farten, alt...

må prøvast!!!  Krystallen er aktivert av meg, prøvd ut, og den er ein flott krystall til rette healeren.

Ein splitter er ein krystall med veldig spesielle diagonale linjer, pluss i somme tilfelle ein tvillingkrystall som her.  Den gjer at sjamanen ikkje kan mane samstundes som han eller ho held fokus.  Ei enorm hjelp til å gå inn i dei mest kompliserte område og vere sikker på at ein ikkje bruker logikken men fakttisk er ein reiskap for observatøren ein er kopla til.  Kirurgisk healing, opne traumer, demonologiske samlingar i kroppen m.m. 


Meir frå denne samlinga


People who bought this product, also bought