Kraftdyr

Kraftdyr

Vi tenkjer at eit kraftdyr skal gje oss superkrefter, og det stemmer, men dette er ikkje noko ein kan blåse seg opp med.  Plakatar med ulvar i solnedgang og t-skjorter med ørner er kan hende eit motefenomen og ei påminning om å søkje attende til røtene våre.  Like fullt er kraftdyra våre ein personleg ting.

Ved å gje seg over er det at vi kan bli teken over av eit kraftdyr.  Dette går igjen i alle tradisjonar, og er i grunnen logisk.  Vi er vane med å berre forsyne oss av alt vi treng, og å vere på toppen i næringspyramiden.

Men om ein studerer lovene i naturen og i universet, må ein alltid forsake noko for å få tilgang til noko.

Ein vision quest er ofte der ein møter kraftdyret sitt. Ein må då gjennom ein transformasjon der ein går til grunne.  I somme meditasjonar let ein kraftdyret ete seg, eller ein går ut av kroppen, legg kroppen i trance med klanen som passar på ein.

Det er også felles for alle sjamanistiske tradisjonar at ein dansar ånda åt dyret inn i kroppen, og at ein ærar visdomen med ein type meditasjon der kroppen får tilgang til koblingsskjemaet til dyret.

Mange former for yoga og tai Chi byggjer på dette. Og også arbeida til Felicitas Goodman med sjamanistiske posisjonar er knytt til det same.

kraftdyr, samisk

I ein artikkel om kraftdyr i den samiske tradisjonen viser forfattarane Fonneland (Univ i Tromsø) og Äikäs (Univ I Oulu) korleis kraftdyr ser ut til å ha spela ei rolle også i den samiske tradisjonen.

The old ritual practices at sieiddit are mainly evident in archaeological data and written sources, the latter which date to the late period of the use of the offering places. Written sources depict that rituals at sieiddit could include joiking, slaughtering an animal, and eating at the sieidi (Äimä 1903Paulaharju [1922] 1962). The offerings consisted mostly of animal offerings. In some cases, alive animals were left at the sieidi, but more often, meat, bones, or antlers were offered. Offered animals were often connected to livelihood, such as fish, birds, sheep/goat, deer, and reindeer (Äikäs 2015).

 Guida meditasjon og introduksjon.  Engelsk. 528 Hz og tromming

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.

sjamanisme e-bøker

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Les mer