Samling: Anne Bjorkedal

Anne Bjørkedal er fødd med evner til å heale. I tillegg er ho ein sterk lærar innafor sjamanistiske teknikkar og kabbalah.Healing er noko eg kan.


Å skrive kan gje meg prestasjonsangst, aldri healing.  Det sit i meg slik det å syngje eller å vere ein god talar sit i andre. Eg kan sjølvsagt trene meg opp og få eit språk på kva eg kan, noko eg også har gjort. 

Og det er dette som gjer meg til ein god lærar, men å heale og å sjå er noko eg ber med meg i arv og som arketyp.

-Eg ser dette store behovet for å lære seg å ta i bruk evner ein er fødde med, og som elles kan verte ei tung bør å bere.  Som hypersensitivitet, stoltheit og ein spesiell type konsentrasjon som ikkje passar inn i ordinære skule- og samfunnssystem. 

- Eg trur at mange av dei som i dag er fengsla eller sit tungt medisinerte på institusjonar eller endå verre, medisinerer seg sjølv i einsemd og frykt, eg trur mange av desse menneska var meinte å gå sjamanens veg.  Men ein treng ikkje ha kome på dei ytterste kantar av samfunnet for å ta i bruk evner og gleda ved sjamanistisk meditasjon og metode.  Alle kan lære dei enkle metodane til healing, helse og glede.

Anne Bjorkedal

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Button label

Add a tagline

Contact form